Chính sách bảo mật

Webmypham luôn tuân thủ các chính sách theo pháp luật, các thông tin mà webmypham thu thập từ quý độc giả đều tuân theo pháp luật Việt Nam.

Webmypham luôn bảo mật thông tin của độc giả khi truy cập vào website